PRACOWNIA ARCHITEKTURYCentrum Logistyczne Żywności Głęboko Zamrożonej w Krzeszowicach
 • Centrum Logistyczne
 • dla żywności głęboko zamrożonej, Krzeszowice
  Zespół budynkóów magazynowych
 • z mroźnią składową niskotemperaturową (-24 st.C)
 • i mroźnią operacyjną
 • oraz budynek administracyjny.
  Konstrukcja stalowa z lekką obudową, oparta na fundamentach palowanych Kubatura: 40 940 m3
  Powierzchnia mroźni składowej:
 • 22 900 m2.
  Powierzchnia użytkowa: 5 388 m2.
  Inwestor: Jago S.A. Kraków.
  Wykonawca:
 • Mostostal Panel Company, Warszawa

 • Zespół architektury:
 • Piotr B-Gajewski
 • Sławomir Pankiewicz
 • Marcin Brataniec
 • Jakub Brański
  Konstrukcja: Zdzisław Piątek
  Konstrukcja stalowa: SAXON International Building System

 

 • Projekt 2000
 • Zrealizowano w czerwcu 2001
  (JGO)