PRACOWNIA ARCHITEKTURYCentrum Logistyczne Żywności Głęboko Zamrożonej w Krzeszowicach
 • INWESTOR:
 • Jago S.A. Kraków.
 •  
  • WYKONAWCA:
  • Mostostal Panel Company, Warszawa
 •  
 • Zespół budynkóów magazynowych
 • z mroźnią składową niskotemperaturową (-24 st.C)
 • i mroźnią operacyjną
 • oraz budynek administracyjny.
  Konstrukcja stalowa z lekką obudową, oparta na fundamentach palowanych

 

 • Kubatura: 40 940 m3
  Powierzchnia mroźni składowej: 
  22 900 m2.
 • Powierzchnia użytkowa: 5 388 m2.
  Inwestor: Jago S.A. Kraków.
  Wykonawca:
 • Mostostal Panel Company, Warszawa

 • ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:
 • Piotr Gajewski
 • Sławomir Pankiewicz
 • Marcin Brataniec
 • Jakub Brański
 • KONSTRUKCJA:
 • Zdzisław Piątek

 • KONSTRUKCJA STALOWA:
 • SAXON International Building System

 

 • PROJEKT:
  2000

 

 • ZREALIZOWANY:
 • czerwiec 2001
  (JGO)