PRACOWNIA ARCHITEKTURYKoncepcja użytkowania Pasa Startowego dawnego lotniska w Czyżynach, Kraków


ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:
Piotr Gajewski
Marcin Brataniec
Sławomir Pankiewicz
Marta Kacperek
Jakub Brański

 

PUBLIKACJA:

A&B nr 12(77) Grudzień„ 1998

 

KONCEPCJA:
2000

(PAS)