PRACOWNIA ARCHITEKTURYKoncepcja użytkowania Pasa Startowego dawnego lotniska w Czyżynach Kraków


Zespół architektury:
Piotr Gajewski
Marcin Brataniec
Sławomir Pankiewicz
Marta Kacperek
Jakub Brański

Koncepcja
2000

Publikacja A&B
nr 12(77) Grudzień 1998

(PAS)