PRACOWNIA ARCHITEKTURYBudynek mieszkalny wielorodzinny U1 i U2 oś. Lotnisko Czyżyny Kraków


Kubatura U1: 4527 m2
Kubatura U2: 4563 m2
Powierzchnia użytkowa U1: 1314,6 m2
Powierzchnia użytkowa U2: 1313 m2
Ilość mieszkań: 18
Inwestor: GEO Development, 

Mieszkanie i Dom

 

Zespół architektury:
Piotr B-Gajewski 

Marcin Brataniec
Sebastian Leder
Sławomir Pankiewicz
Małgorzata Wiktor
Agata Kubaty 
Grzegorz Dąbrowski

Konstrukcja: Zdzisław Piątek

 

Zrealizowany

(U12)