PRACOWNIA ARCHITEKTURYProjekt ofertowy przebudowy budynku biurowego przy ul. Wielopole 17 na funkcję usługową, Kraków
ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:
Piotr Gajewski 

Ryszard Szpila 
Grzegorz Dąbrowski

 

WSPÓŁPRACA:

Agata Kubaty

 

(WPE)