PRACOWNIA ARCHITEKTURYProjekt ofertowy przebudowy budynku biurowego przy ul. Wielopole 17 na funkcję usługową Kraków
Zespół architektury:
Piotr B-Gajewski 

Ryszard Szpila 
Grzegorz Dąbrowski

Współpraca: Agata Kubaty

 

(WPE)