PRACOWNIA ARCHITEKTURYPark Miejski Skarpa Nowa Huta, Kraków
INWESTOR:

ZGK Kraków

 

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:
Piotr Gajewski
Marcin Brataniec
Agata Cisowska
Michał Wiśniewski

 

2003

(SKA)