PRACOWNIA ARCHITEKTURYPark Miejski Skarpa Nowa Huta, Kraków
Inwestor: ZGK Kraków

 

Zespół architektury:
Piotr Gajewski
Marcin Brataniec
Agata Cisowska
Michał Wiśniewski

 

2003

(SKA)