PRACOWNIA ARCHITEKTURYKonkurs na Projekt Hali Sportowej Kielce
(KLC)