PRACOWNIA ARCHITEKTURYKonkurs na Projekt Hali Sportowej Kielce
ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:

PIOTR GAJEWSKI

RYSZARD SZPILA

 

(KLC)