PRACOWNIA ARCHITEKTURYRozbudowa Przedszkola przy ul. Strąkowej, Kraków
Powierzchnia użytkowa: 477,80 m2
Kubatura: 3137 m3

 

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:
Piotr Gajewski 

Ryszard Szpila 
Marcin Brataniec 
Damian Mierzwa

KONSTRUKCJA:
Zdzisław Piątek

 

REALIZACJA

(PRO)