PRACOWNIA ARCHITEKTURYRozbudowa Przedszkola przy ul. Strąkowej Kraków
Powierzchnia użytkowa: 477,80 m2
Kubatura: 3137 m3

 

Zespół architektury:
Piotr B-Gajewski 

Ryszard Szpila 
Marcin Brataniec 
Damian Mierzwa

Konstrukcja:
Zdzisław Piątek

 Realizacja

(PRO)