PRACOWNIA ARCHITEKTURYKaplica w Szkole Podstawowej nr 164 ul. Wysłouchów 28 Kraków


  • Zespół architektury:
  • Piotr Gajewski
  • Marcin Brataniec
  • Projekt i realizacja 2004
  • (KPL)