PRACOWNIA ARCHITEKTURYKaplica w Szkole Podstawowej nr 164 ul. Wysłouchów 28 Kraków


  • ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:
  • Piotr Gajewski
  • Marcin Brataniec

 

  • PROJEKT I REALIZACJA:
  • 2004
  • (KPL)