PRACOWNIA ARCHITEKTURYZespół Mieszkaniowy Polana Szymoszkowa Zakopane
Powierzchnia mieszkań: 726 m2
Kubatura: 3980 m3

Zespół architekury:
Piotr Gajewski
Ryszard Szpila

2004
(SZY)