PRACOWNIA ARCHITEKTURYFort 31 Św. Benedykt Fort Sztuki Kraków


 • Remont konserwatorski fortu z jego nadbudową (sala widowiskowa) i rozbudową o wolnostojącą klatkę schodową
 • i część podziemną zawierającą foyer i parkingi.
 • Powierzchnia użytkowa: 13660 m2
  Kubatura: 93288 m3
 •  
 • Zespół architektury:
  Piotr B-Gajewski 

  Wiesław Glos 
  Ryszard Szpila
  Marcin Brataniec
  Damian Mierzwa
  Justyna Duszyńska
 •  
 • Konstrukcja:
  Stanisław Jurczakiewicz

  Grzegorz Szczepankiewicz
  Stanisław Karczmarczyk
 •  
 • Ilość zatrudnionych: 20
 • Projekt budowlany i wykonawczy 2005
 • (FRT)