PRACOWNIA ARCHITEKTURYProjekt przestrzeni publicznych, Miasteczko Studenckie AGH Kraków


Powierzchnia: 

Zamawiajacy:
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Zespół architektury:

  • Piotr B-Gajewski
    Ewelina Galas
    Marta Nowak
    Aleksandra Walicka

(AGH)