PRACOWNIA ARCHITEKTURYProjekt przestrzeni publicznych, Miasteczko Studenckie AGH, Kraków


 INJWESTOR:
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:

  • Piotr Gajewski
    Ewelina Galas
    Marta Nowak
    Aleksandra Walicka

(AGH)