PRACOWNIA ARCHITEKTURYWnętrza hotelu Bania Białka Tatrzańska


  • Obiekt: Hotel Bania w Białce Tatrzańskiej
  • Inwestor: Pensjonat Bania Paweł Dziubasik
  • Zespół architektury:
  • Jakub Brański
  • Piotr B-Gajewski
  • Marta Nowak
  • Eliza Owczarek
  • 2011
  • (BAN)