PRACOWNIA ARCHITEKTURYWnętrza hotelu Bania, Białka Tatrzańska


  • INWESTOR:
  • Pensjonat Bania Paweł Dziubasik

 

  • ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:
  • Jakub Brański
  • Marta Brańska 
  • Piotr Gajewski
  • Marta Nowak
  • Eliza Owczarek

 

  • 2011
  • (BAN)