PRACOWNIA ARCHITEKTURYZespół mieszkaniowy Wilga Park, Kraków Podgórze


Projekt koncepcyjny

zespołu zabudowy

 
INWESTOR:

Chemia Polska sp. z o. o.

 

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:
Piotr Gajewski 
Ryszard Szpila
Jakub Fiszer
Bartosz Gnatkowski

 

2006
(WIL)