PRACOWNIA ARCHITEKTURYZespół mieszkaniowy Wilga Park, Kraków Podgórze


Zespół mieszkaniowy Wilga Park
Kraków, Podgórze
Projekt koncepcyjny zespołu zabudowy
Inwestor:Chemia Polska sp. z o. o.

 

Zespół architektury:
Piotr B-Gajewski 
Ryszard Szpila
Jakub Fiszer
Bartosz Gnatkowski

 

2006
(WIL)