PRACOWNIA ARCHITEKTURYShowroom ERA koncepcja wnętrza
  • ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:
  • Piotr Gajewski
  • Wiesław MichaŁek
  • Urszula Gacek
  • Piotr Biernat

 

PROJEKT PRZETARGOWY:

2008

(ERA)