PRACOWNIA ARCHITEKTURYKonkurs na rozbudowę Biblioteki PK ul. Warszawska 24, Kraków


Powierzchnia użytkowa: 5541 m2

 

Zespół architektury:
Wojciech Buliński
Wiesław Glos
Piotr Gajewski

 

Konstrukcja: Stanisław Karczmarczyk

 

(B10)