PRACOWNIA ARCHITEKTURYKładka pieszo-rowerowa, Kraków - Ludwinów
Rozstrzygnięcie konkursu: 2006-07-07

 

Organizator: Gmina Miejska Kraków
reprezentowana przez Zarząd Dróg i Komunkacji

(KLA)