PRACOWNIA ARCHITEKTURYKładka pieszo-rowerowa, Kraków - Ludwinów
ORGANIZATOR:

 Gmina Miejska Kraków reprezentowana

przez ZarzÄ…d Dróg i Komunkacji

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

2006-07-07

 

 

(KLA)