PRACOWNIA ARCHITEKTURYPrzebudowa ul. Poselskiej, Kraków
Inwestor: Gmina Miejska Kraków

 

Zespół architektury:
Piotr Gajewski
Sławomir Pankiewicz
Paulina Bogdał
Kinga Trzpiela
Barbara Kluz
Piotr Biernat
Urszula Gacek

 

2008

(POS)