PRACOWNIA ARCHITEKTURYKonkurs na opracowanie programu użytkowego oraz ogólnej koncepcji przeznaczenia i zagospodarowania kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym
Zespół architektury:
Piotr Gajewski
Klaudia Siwiec
Aleksandra Walicka
Salvatore Cau

 

2015

(KAZ)