PRACOWNIA ARCHITEKTURYRestauracja No7, Rynek Główny 7 Kraków
Powierzchnia zabudowy: 593 m2

Powierzchnia użytkowa: 452,7 m2
Kubatura: 2705 m3

 

Zespół architektury:
Piotr Gajewski
Piotr Biernat
Urszula Gacek

 

Konstrukcja:
dr inż. Marek Matyjaszek

 

Zdjęcia:Fotografia Reklamowa
Bartek Dziedzic

 

Realizacja: 2009