PRACOWNIA ARCHITEKTURYPrzebudowa i nadbudowa domu jednorodzinnego przy ul. Eisenberga 17, Kraków

Zespół architektury:
Piotr Gajewski
Klaudia Siwiec
Aleksandra Walicka

 

Projekt 2016
Realizacja 2019

(EI7)