PRACOWNIA ARCHITEKTURYPrzebudowa i nadbudowa domu jednorodzinnego przy ul. Eisenberga 17, Kraków

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:
Piotr Gajewski
Klaudia Siwiec
Aleksandra Walicka

 

PROJEKT:
2016

 

REALIZACJA:
2019
(EI7)