PRACOWNIA ARCHITEKTURYBudynek mieszkalno-usługowy ul.Służby Polsce 5, Miechów

Zespół architektury:
Piotr Gajewski
Klaudia Siwiec
Aleksandra Walicka

 

Projekt 2016
(M05)