PRACOWNIA ARCHITEKTURYKlasztor i dom spokojnej starości Ponticello Kupienin pod Tarnowem


 • Inwestor: Congregazione Benedettina
 • delle suore Riparatrici
 • del Santo Volto de
 • Signiore Gesu Cristo

 

 • Zespół projektowy:
 • Piotr B-Gajewski
 • Marek Lisowski
 • Marek Korski
 • Sławomir Pankiewicz
 •  
 • Konstrukcja:
 • Kazimierz Binek
 •  
 • Realizacja: 1994
 •  
 • (KUP)