PRACOWNIA ARCHITEKTURYKlasztor i dom spokojnej starości Ponticello Kupienin pod Tarnowem


 • INWESTOR:
 • Congregazione Benedettina
 • delle suore Riparatrici
 • del Santo Volto de
 • Signiore Gesu Cristo

 

 • ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:
 • Piotr Gajewski
 • Marek Lisowski
 • Marek Korski
 • SŁawomir Pankiewicz
 •  
 • KONSTRUKCJA:
 • Kazimierz Binek
 •  
 • REALIZACJA:
 • 1994
 •  
 • (KUP)