PRACOWNIA ARCHITEKTURYDrukarnia Donnelley Polish American Printing Company, Kraków  • INWESTOR:
  • Donnelley Polish American Printing Company
  • WYKONAWCA:
  • EXBUD. S. A. 
  •   
  • ZESPÓŁ ARCHITEKTURY
  • Piotr Gajewski
  • Wieslaw Glos
  • Sławomir Pankiewicz
  • Ryszard Szpila