PRACOWNIA ARCHITEKTURY



Dom jednorodzinny Kraków, Wola Justowska, ul. Ludmiły Korbutowej












 • Kubatura: 2200 m3
    Powierzchnia użytkowa: 454,7 m2

 

 • Zespół architektury:
 • Piotr B-Gajewski
 • Sławomir Pankiewicz
 • Marek N-Piotrowski
  Konstrukcja: Andrzej Waliszewski
 •  
 • Projekt 1995
 • Realizacja 1996
  Publikacja Top Dom, Architektura&Biznes
 • Nominacja do nagrody głównej
 • w kategorii domów jedniorodzinnych
 • w konkursie na najlepsze realizacje architektoniczne Krakowa,
 • Życie w Architekturze 1999
 • (MEC)