PRACOWNIA ARCHITEKTURYDom jednorodzinny Przybysławice k. Miechowa


Powierzchnia użytkowa: 306 m2
Kubatura: 1400 m3

Zespół architektury:

Piotr Gajewski
Adam Bielański
Marcin Brataniec
Tomasz Japa

1996

(IWO)