PRACOWNIA ARCHITEKTURYDzielnica mieszkaniowa Nowe Miasto
INWESTOR:

Spółdzielnia Mieszkaniowa
przy HTS Kraków

 

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:
Piotr Gajewski
Wiesław Glos
Marek Korski
Marek N-Piotrowski
Sławomir Pankiewicz
Ryszard Szpila
Dagmara Lenart-Śledzińska

 

1996

(NWM)