PRACOWNIA ARCHITEKTURY



Koncepcja programowo- przestrzenna pierwszego etapu realizacji Centrum Handlowo-Dystrybucyjnego Małopolskiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej MAGRO S.A. Kraków










Powierzchnia użytkowa: 15 843 m2
Kubatura: 103 971 m3

 

Zespół architektury:
Piotr Gajewski
Marcin Brataniec
Tomasz Japa

 

Projekt zieleni:
Teresa Cebula
Konstrukcja:
Zdzisław Piątek

Realizacja: 1996

(MGO)