PRACOWNIA ARCHITEKTURYKoncepcja programowo- przestrzenna pierwszego etapu realizacji Centrum Handlowo-Dystrybucyjnego Małopolskiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej MAGRO S.A. Kraków


Powierzchnia użytkowa: 15 843 m2
Kubatura: 103 971 m3

 

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:
Piotr Gajewski
Marcin Brataniec
Tomasz Japa

 

PROJEKT ZIELENI:
Teresa Cebula
Konstrukcja:
Zdzisław Piątek

NIEZREALIZOWANY:

1996

(MGO)