PRACOWNIA ARCHITEKTURYHala handlowa firmy Komfort ul. Wadowicka / ul. Rzemieślnicza Kraków
Powierzchnia użytkowa: 2137 m2
Kubatura: 15 471 m3

Inwestor: Komfort S.A.

 

Zespół architektury:
Piotr Gajewski
Wiesław Glos
Sławomir Pankiewicz
Współpraca:
Marcin Brataniec
Tomasz Japa

 

Konstrukcja:
Saxon International Building System

 

Realizacja: 1997
(KOM)