PRACOWNIA ARCHITEKTURYHala handlowa firmy Komfort ul. Wadowicka / ul. Rzemieślnicza Kraków
INWESTOR:

Komfort S.A.

 

Powierzchnia użytkowa: 2137 m2
Kubatura: 15 471 m3

 

 

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:
Piotr Gajewski
Wiesław Glos
Sławomir Pankiewicz

 

WSPÓŁPRACA:
Marcin Brataniec
Tomasz Japa

 

KONSTRUKCJA:
Saxon International Building System

 

REALIZACJA

1997
(KOM)