PRACOWNIA ARCHITEKTURYBudynek mieszkalno - usługowy ul. Czarnowiejska 17, Kraków


 

Powierzchnia użytkowa: 2 707,90 m2
Powierzchnia biur i usług: 433,30 m2
Kubatura: 10 226 m3
Ilość mieszkań: 18

 

 Inwestor:Spółdzielnia
Mieszkaniowa Universitas

 

Zespół architektury:
Piotr B-Gajewski
Marcin Brataniec
Sławomir Pankiewicz
Ryszard Szpila
Małgorzata Wiktor

Konstrukcja:
Marek Matyjaszek

 

Projekt: listopad 1999 r.

w realizacji