PRACOWNIA ARCHITEKTURYNawierzchnia i wyposażenie ulicy Karmelickiej w Krakowie


 • ZLECENIODAWCA:
 • Biuro Rozwoju Krakowa S.A.

 

 • INWESTOR:
 • Miejski Zarząd Dróg w Krakowie

 

 • ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:
 • Marek Nester-Piotrowski
  Anna Olewska-Nester
  Piotr Gajewski

  Sławomir Pankiewicz

 

 • WSPÓŁPRACA:
 •  Małgorzata Wiktor

 

 • PROJEKT DROGOWY:
 • Janina Lorenc (BRK)

 

 • REALIZACJA:
 • 1997
 • (KCK)