PRACOWNIA ARCHITEKTURYNawierzchnia i wyposażenie ulicy Karmelickiej Kraków


 • Zleceniodawca:
  Biuro Rozwoju Krakowa S.A.
 • Inwestor:
 • Miejski Zarząd Dróg
 • w Krakowie

 

 • Zespół architektury:
 • Marek Nester-Piotrowski
  Anna Olewska-Nester
  Piotr B-Gajewski

  Sławomir Pankiewicz
 • Współpraca: Małgorzata Wiktor
 • Projekt drogowy: Janina Lorenc (BRK)

 

 • Realizacja: 1997
 • (KCK)