PRACOWNIA ARCHITEKTURYCentrum Biznesu Olsza Kraków


Zespół architektury:
Piotr Gajewski
Ryszard Szpila
Małgorzata Wiktor
Tomasz Japa
Marcin Brataniec

1997

(GEL)