PRACOWNIA ARCHITEKTURYCentrum Biznesu Olsza Kraków


ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:
Piotr Gajewski
Ryszard Szpila
Małgorzata Wiktor
Tomasz Japa
Marcin Brataniec


PROJEKT:
1997

(GEL)