PRACOWNIA ARCHITEKTURYUlica Zwierzyniecka Kraków
 • Inwestor: Miejski Zarząd Dróg

 

 • Zespół autorski:
 • Marek Nester-Piotrowski
 • Anna Olewska-Nester
 • Piotr B-Gajewski
 • Sławomir Pankiewicz

 

 • Współpraca:
 • Małgorzata Wiktor

 

 • Projekt drogowy:
 • Teresa Cichocka

 

 • Realizacja: 1998
 • (ZWE)