PRACOWNIA ARCHITEKTURYUlica Zwierzyniecka Kraków
 • INWESTOR:
 • Miejski Zarząd Dróg

 

 • ZESPÓŁ AUTORSKI:
 • Marek Nester-Piotrowski
 • Anna Olewska-Nester
 • Piotr Gajewski
 • Sławomir Pankiewicz

 

 • WSPÓŁPRACA:
 • Małgorzata Wiktor

 

 • PROJEKT DROGOWY:
 • Teresa Cichocka

 

 • REALIZACJA:
 • 1998
 • (ZWE)