PRACOWNIA ARCHITEKTURYBudynek biurowy ul. Gdyńska Kraków
Kubatura: 5791 m3
Powierzchnia użytkowa: 1839 m2

 

Zespół architektury:
Piotr B-Gajewski 

Ryszard Szpila 
Marcin Brataniec 
Sławomir Pankiewicz

 

Zrealizowany

(GRA)