PRACOWNIA ARCHITEKTURYPrzedszkole przy ul. Strąkowej 10, Kraków


INWESTOR:

Zespół Ekonomiki
Oświaty - Południe, Kraków 

 

Powierzchnia użytkowa: 1199,9 m2
Kubatura: 7136 m3


ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:
Piotr Gajewski 
Wiesław Glos

Ryszard Szpila 
Sławomir Pankiewicz 
Małgorzata Wiktor


KONSTRUKCJA:
Zdzisław Piątek
Andrzej Brodowski

 

ZREALIZOWANY:
2000

 (PRZ)