PRACOWNIA ARCHITEKTURYPrzedszkole przy ul. Strąkowej 10 Kraków


Powierzchnia użytkowa: 1199,9 m2
Kubatura: 7136 m3

Zamawiający: Zespół Ekonomiki
Oświaty- Południe, Kraków 

Zespół architektury:
Piotr B-Gajewski 
Wiesław Glos

Ryszard Szpila 
Sławomir Pankiewicz 
Małgorzata Wiktor


Konstrukcja:
Zdzisław Piątek
Andrzej Brodowski

 

Zrealizowany 2000

 (PRZ)