PRACOWNIA ARCHITEKTURYProjekt regulacji otoczenia pasa startowego dawnego lotniska w Czyżynach seminaruim UMK KrakówZespół architektury:
Piotr Gajewski
Dagmara Lenart-Śledzińska
Sławomir Pankiewicz
Marcin Brataniec
1998

 

Publikacja A&B

nr 12(77) Grudzień 1998

(PASu)