PRACOWNIA ARCHITEKTURYProjekt regulacji otoczenia pasa startowego dawnego lotniska w Czyżynach, seminaruim UMK, KrakówZESPÓŁ ARCHITEKTURY:
Piotr Gajewski
Dagmara Lenart-Śledzińska
Sławomir Pankiewicz
Marcin Brataniec

 
1998

 

PUBLIKACJA:

Publikacja A&B

nr 12(77) Grudzień 1998

(PAS)