PRACOWNIA ARCHITEKTURYWymiana nawierzchni, małej architektury i kamieniarki Alei Róż. Zmiana funkcji placu miejskiego Nowa Huta


Powierzchnia opracowania: 11 363 m2

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg
w Krakowie

 

Zespół architektury:
Piotr B-Gajewski 

Sławomir Pankiewicz 
Marcin Brataniec
Małgorzata Wiktor
Marek N-Piotrowski

Kamieniarka: art. plast. Sobiesław
Nowosielski

Projekt drogowy: Bogdan Pigoń

Projekt zieleni: Ryszard Szpila

 

Zrealizowany

(ALR)