PRACOWNIA ARCHITEKTURYWymiana nawierzchni, małej architektury i kamieniarki Alei Róż. Zmiana funkcji placu miejskiego, Nowa Huta, Kraków


INWESTOR:

Miejski Zarząd Dróg w Krakowie

 

Powierzchnia opracowania: 11 363 m2

 

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:
Piotr Gajewski 

Sławomir Pankiewicz 
Marcin Brataniec
Małgorzata Wiktor
Marek N-Piotrowski

 

KAMIENIARKA:

art. plast. Sobiesław
Nowosielski

 

PROJEKT DROGOWY:

Bogdan Pigoń

 

PROJEKT ZIELENI:

Ryszard Szpila

 

ZREALIZOWANY:

(ALR)