PRACOWNIA ARCHITEKTURYBudynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze, ul. Włodarczyka, Kraków
INWESTOR:

ZPU GEO

 

Powierzchnia użytkowa: 4776 m2
Powierzchnia usług: 637 m2
Kubatura: 24 600 m3
Ilość mieszkań: 80

 

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:
Piotr Gajewski

Ryszard Szpila
Marcin Brataniec
Sławomir Pankiewicz
Małgorzata Wiktor

  

WIZUALIZACJA:
Tomasz Kozłowski

 

KONSTRUKCJA:
Zdzisław Piątek

 

ZREALIZOWANY

 (W10)