PRACOWNIA ARCHITEKTURYBudynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze, ul. Włodarczyka, Kraków
Powierzchnia użytkowa: 4776 m2
Powierzchnia usług: 637 m2
Kubatura: 24 600 m3
Ilość mieszkań: 80

Inwestor: ZPU GEO

 

Zespół architektury:
Piotr B-Gajewski

Ryszard Szpila 
Marcin Brataniec
Sławomir Pankiewicz 
Małgorzata Wiktor

Wizualizacja: Tomasz Kozłowski

 

Konstrukcja: Zdzisław Piątek

 

Zrealizowany

 (W10)