Analiza urbanistyczna zagospodarowania ul. Grochowska / ul. Omulewska, Warszawa

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:

Piotr Gajewski 
we współpracy z IMB Asymetria
 

2007

(WAW)