Budynek mieszkalno-usługowy ul. Służby Polsce 5, Miechów

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:
Piotr Gajewski
Klaudia Siwiec
Aleksandra Walicka
 

PROJEKT:

2016
(M05)