Budynek Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Przemyśl

Powierzchnia użytkowa: 6 781 m2

Kubatura: 31 935 m3

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:

Piotr Gajewski
Ryszard Szpila
Marcin Brataniec
Sławomir Pankiewicz
Małgorzata Wiktor

 

WSPÓŁPRACA:

Agata Kubaty
Agata Cisowska

PROJEKT:

2002

 

Konkurs SARP, ogólnopolski,
otwarty
Wyróżnienie

PUBLIKACJA:

Architektura 10/2002,
Architektura i Biznes 9/2002

(MUZ)