Kładka pieszo-rowerowa, Kraków – Ludwinów

ORGANIZATOR:

Gmina Miejska Kraków reprezentowana
przez Zarząd Dróg i Komunkacji

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

2006-07-07

 

(KLA)