Klasztor i dom spokojnej starości Ponticello Kupienin pod Tarnowem

INWESTOR:

Congregazione Benedettina
delle suore Riparatrici
del Santo Volto de
Signiore Gesu Cristo

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:

Piotr Gajewski
Marek Lisowski
Marek Korski
SŁawomir Pankiewicz

KONSTRUKCJA:

Kazimierz Binek

REALIZACJA:

1994
(KUP)