Koncepcja programowo- przestrzenna pierwszego etapu realizacji Centrum Handlowo-Dystrybucyjnego Małopolskiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej MAGRO S.A. Kraków

Powierzchnia użytkowa: 15 843 m2
Kubatura: 103 971 m3

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:

Piotr Gajewski
Marcin Brataniec
Tomasz Japa

 

PROJEKT ZIELENI:

Teresa Cebula

KONSTRUKCJA:

Zdzisław Piątek

NIEZREALIZOWANY:

1996
(MGO)