Ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji przebudowy  Placu Juliusza Kossaka z elementami studialnymi przebudowy terenów wokół Dworku Kossakówka oraz Plant przy ul. Retoryka.

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:

Piotr Gajewski
Siarhei Karoza

PROJEKT:

2021

 

Konkurs SARP NR 1012

(KOSS)