Projekt przestrzeni publicznych, Miasteczko Studenckie AGH, Kraków

 INWESTOR:

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:

Piotr Gajewski
Ewelina Galas
Marta Nowak
Aleksandra Walicka

(AGH)