Projekt regulacji otoczenia pasa startowego dawnego lotniska w Czyżynach, seminaruim UMK, Kraków

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:

Piotr Gajewski
Dagmara Lenart-Śledzińska
Sławomir Pankiewicz
Marcin Brataniec
 
1998

 

PUBLIKACJA:

Publikacja A&B
nr 12(77) Grudzień 1998

(PAS)