Przebudowa ul. Poselskiej, Kraków

INWESTOR:

Gmina Miejska Kraków
 

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:

Piotr Gajewski
Sławomir Pankiewicz
Paulina Bogdał
Kinga Trzpiela
Barbara Kluz
Piotr Biernat
Urszula Gacek
 
2008
(POS)