Skwer przy ul. Sienkiewicza Kielce

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:

Piotr Gajewski
Agata Cisowska
Michał Wiśniewski

NIEZREALIZOWANY:

(SKW)