Ulica Zwierzyniecka Kraków

INWESTOR:

Miejski Zarząd Dróg

ZESPÓŁ AUTORSKI:

Marek Nester-Piotrowski
Anna Olewska-Nester
Piotr Gajewski
Sławomir Pankiewicz

WSPÓŁPRACA:

Małgorzata Wiktor

PROJEKT DROGOWY:

Teresa Cichocka

REALIZACJA:

1998
(ZWE)