Wnętrza hotelu Bania, Białka Tatrzańska

INWESTOR:

Pensjonat Bania, Paweł Dziubasik

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY: 

Jakub Brański
Marta Brańska
Piotr Gajewski
Marta Nowak
Eliza Owczarek
 
2011
(BAN)